Bo­stä­der för ny­an­län­da

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Ny­an­län­da som kom­mer på an­vis­ning till Bot­kyr­ka er­bjuds bo­stad i modulhus el­ler i Bot­kyr­ka­byg­gens be­stånd. Även pri­va­ta bo­lag, som Mitt Al­by, upp­lå­ter lä­gen­he­ter.

Un­der 2017 ska Bot­kyr­ka ta emot 201 ny­an­län­da på an­vis­ning. An­ta­let kan mins­ka en­ligt en ny mo­dell som re­ge­ring­en fö­re­sla­git. Be­sked kom­mer tro­li­gen i slu­tet av feb­ru­a­ri. Bot­kyr­ka har cir­ka 1300 ny­an­län­da ge­nom EBO, egen­bo­sätt­nings­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.