Grat­tis årets eldsjä­lar!

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt - Tai och Ne­ta

Ett stort grat­tis till Ha­ni och Luis, årets eldsjä­lar på rö­da lin­jen!

Se’n ett stort tack till ni un­der­ba­ra män­ni­skor som an­mält Tai, och tack till ju­ryn som no­mi­ne­ra­de Tai, och tack till er som even­tu­ellt rös­ta­de på Tai.

Det vär­mer mitt mo­ders­hjär­ta enormt.

Tai fort­sät­ter så klart att spri­da kär­lek, och jag hop­pas att al­la ska få en stor del kär­lek 2017 och al­la kom­man­de år.

Gott Nytt År till er al­la!

FO­TO: ANNA SJÖGREN

Tai Yae­gashi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.