Här tap­pa­de vi li­te text

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Åsikt & Debatt -

num­ret av Pejl skrev vi om en myc­ket upp­skat­tad sam­häl­l­o­ri­en­te­rings­kurs för ny­an­län­da. Ty­värr föll en bit av tex­ten bort i ett av ci­ta­ten: Så här sa den in­ter­vju­a­de Ghas­san om sin upp­le­vel­se av kur­sen:

– När jag kom hit kän­des det för­vir­ran­de. Hur ska jag rö­ra mig i det här sam­häl­let? Då är det vik­tigt att man får gå den här ut­bild­ning­en så fort som möj­ligt när man kom­mer hit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.