Mer på Eter­nel­len

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

Mö­tes­plat­sen Eter­nel­len er­bju­der sys­sel­sätt­ning för pen­sio­nä­rer och and­ra dag­le­di­ga i Sä­by­hem­met. För­e­ning­en drivs ide­ellt med viss eko­no­miskt bi­drag från Sa­lems kom­mun. Lätt­gym­pa Mån­da­gar (Lil­la Mur­grö­nan) och ons­da­gar (Sä­by­hem­met) kl 10.30-12.00. Snackcafé och snic­ke­ri Var­je mån­dag, ons­dag och fre­dag kl 9.00-12.00. Bridge Mån­da­gar kl 13.00-16.30 Mat­lag­ning her­rar Tors­da­gar kl 16.00-19.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.