FÖRTJÄNSTFULLT I TUM­BA

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Hej Södra Sidan -

PRISADE. Fle­ra av le­dar­na i IFK Tum­ba fot­boll fick Stock­hol­mid­rot­tens för­tjänst­di­plom när klub­bens 85-års­dag fi­ra­des för­ra hel­gen. Lars Sjö­berg, längst till hö­ger i bild, kom­mer få ta emot id­rot­tens högs­ta för­tjänst­tec­ken se­na­re i vår på Rik­sid­rotts­mö­tet i Karl­stad.

FO­TO: IFK TUM­BA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.