Kon­flik­ten mel­lan Bredäng och Öst­ber­ga

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Ju­ni 2013, Bredäng. En per­son från Öst­ber­ga skjuts i be­net. Bak­grun­den ska en­ligt po­li­sen va­ra en nar­ko­ti­ka­af­fär. En le­dar­ge­stalt i Bredäng döms för skjut­ning­en.

Da­gen ef­ter skjuts en per­son till döds i Öst­ber­ga. Mor­det miss­tänkts va­ra en hämnd för mor­det da­gen in­nan. En cen­tral per­son in­om Öst­ber­ga­nät­ver­ket döms för med­hjälp till mord.

Au­gusti 2015, Bredäng. Ef­ter att kon­flik­ten lug­nats ner en pe­ri­od sker en ny skjut­ning. En cen­tral per­son i Bredängs­nät­ver­ket und­kom­mer mord­för­sö­ket.

Mars 2016, Bredäng. En 24-åring skjuts ner med au­to­mat­va­pen när han är på väg hem. Man­nen var nä­ra vän med le­da­ren i Bredängs­nät­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.