An­ders Kler­ke­fors

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

Född: 1959. Bor: Rön­ninge. Bod­de i Sa­lem som barn. Flyt­ta­de till­ba­ka till kom­mu­nen 1993.

Gör: Grupple­da­re för Rön­ninge­par­ti­et och bygg­kon­sult. Är även med och star­tar ett nytt bas­ket­lag i Sa­lem.

Hans vik­ti­gas­te po­lis­ka frå­ga: De­mo­kra­ti och in­fly­tan­de.

Det här är förs­ta de­len i en ar­ti­kel­se­rie om för­tro­en­de­val­da i Sa­lems kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.