Dum­pa­de byggsäc­kar blev lig­gan­de

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Ett gäng byggsäc­kar som nå­gon dum­pat i Vår­berg blev lig­gan­de ett bra tag, nå­got som rört upp käns­lor bland bo­en­de i om­rå­det.

– De har le­gat här se­dan april och ing­et hän­der. Det ser fruk­tans­värt ut, sä­ger Ru­ben Lind­berg, som felan­mält dem till stads­dels­för­valt­ning­en flera gång­er.

Lo­ve Ör­san, par­kin­gen­jör på Skär­hol­mens stads­dels­för­valt­ning, kän­ner till dem.

– Jag vet ex­akt vil­ka säc­kar det är. An­led­ning­en till att det dröjt är att vi har för­sökt få tag på den rät­ta äga­ren utan att lyc­kas. Tjuv­tipp­ning är ett stort pro­blem, det blir en ex­tra kost­nad för stads­de­len och tar tid från vår park­sköt­sel, men nu har vi be­stämt att vi får ta bort dem själ­va.

FOTO: RU­BEN LIND­BERG

TJUVTIPPAT. Ett gäng byggsäc­kar blev lig­gan­de länge vid park­vä­gen mot Falk­holms­gränd. Men nu ska de väck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.