KVACK! Vad har de gjort med tu­ben!?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Glöm Bredäng och Nors­borg. Nu är det Bred­näbb och Knorrs­borg som gäl­ler.

I se­nas­te num­ret av Kal­le An­ka & Co har sta­den dess­utom för­flyt­tats till An­ke­borg där den världs­be­röm­da an­kan fått jobb som tun­nel­bane­fö­ra­re...

Pre­cis som tun­nel­ba­ne­nä­tet i Stock­holm, be­står An­ke­borgs tun­nel­ba­na av 100 sta­tio­ner för­de­la­de på sju lin­jer. Där kan re­se­nä­rer­na ta rö­da lin­jen till Snatt­ra (Sät­ra) byt i Luf­sen (Slus­sen) och åk till Smör­by vänt­rum (Mör­by cent­rum) el­ler Muäng­en (Fruäng­en).

AN­KE­BORGS T-BA­NA. Som van­ligt fast an­norlun­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.