FEST FÖR EN­SAM­KOM­MAN­DE

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Hej -

MUSIKFEST. ”Det var jät­te­kul och sam­ti­digt sorg­ligt. För att jag träf­fa­de många ung­do­mar som in­te har nå­gon­stans att bo och har myc­ket and­ra pro­blem med asyl­pro­ces­sen. De kom dit för att få hjälp. Mitt hjär­ta höll på att gå sön­der när jag lyss­nat på dem”, sä­ger Ali Zar­da­di, tred­je från väns­ter, som till­sam­mans med En­sam­kom­man­des för­e­ning Hud­dinge Bot­kyr­ka ar­ran­ge­ra­de en fest på Hu­set i ons­dags. Kam­ran, Om­ran och Da­nish vad någ­ra av dem som upp­trä­de med rap på svens­ka. Läs mer om Ali på si­dan 22.

FOTO: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.