ÄR DET NÅ­GOT DU SAK­NAR I SALEM I SOM­MAR?

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

Thea Henriksson, Emi­lia Stap­pe och Fan­ny Za­bel, Rön­ninge

– Vi bru­kar va­ra på Ber­ga de har fot­bolls­sko­la för barn, men ing­et för ung­do­mar. Vi bru­kar ba­ra hänga där, sä­ger Fan­ny. – Det finns ju Un­kan (fri­tids­går­den reds. anm.), men där vill man ju in­te va­ra. Det skul­le va­ra kul med en ny fri­tids­gård i Rön­ninge, sä­ger Emi­lia.

Gelyon Lah­do och Di­a­la Gha­reb (in­te på bild), Rön­ninge

Gelyon: – Jag bru­kar gå på Sa­lem­da­gen. Men det som skul­le be­hö­vas är fri­tids­gård i Rön­ninge. Di­a­la: – Jag tyc­ker det är bra. Vi fick ett häf­te med ak­ti­vi­te­ter från sko­lan. Det vo­re kul om det fanns spel­ning­ar här. Jag bru­kar åka på fes­ti­val i Sö­der­täl­je. Men Salem är sä­kert för li­tet för att kun­na ord­na ett stort eve­ne­mang.

Isa­bel­la Åberg och Felicia Olofs­son, Rön­ninge:

– Jag skul­le öns­ka att det fanns mer än en bou­le­ba­na i Rön­ninge. Jag tyc­ker de bor­de ar­ran­ge­ra fem­kamp. El­ler kanske mi­ni­golf. Nu drar vi in till stan istäl­let, sä­ger Felicia. – Ja, det bor­de fin­nas nått stäl­le där man kan um­gås och gril­la. Spel­ning­ar är också alltid kul, sä­ger Isa­bel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.