Mer om NoBo

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - På Torget -

Kul­tur­för­med­ling­en är öp­pen kl. 17.00 till 20.00 mån­dag till tors­dag till och med 9 au­gusti. Al­la ak­ti­vi­te­ter är gra­tis. Plat­sen är Mång­kul­tu­rellt cent­rum, Värds­hus­vä­gen 46. Håll ut­kik på NoBo:s In­stagram @nobo.fitt­ja för mer in­fo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.