Vår­bur­gar­na

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Kultur -

Vår­bur­gar­na är ett fun­kis­band som bil­da­des 1989. Röt­ter­na har de i Vår­berg, men nu re­par de på And­ra hem­met i Skärholmen.

Ban­det be­står av Da­ni­el Sö­der­blom (trum­mor), Hans Öh­lin (tem­pel­block), Christi­an Wit­ting (le­adsång), Evelina Lund­berg (sång och tam­bu­rin), Ter­no Ha­gert (sång), Me­ne­li­ik El­fi­ne (cong­as), Mu­ham­mad Su­li­man (piano), Mag­nus Flink (synth) och Mikael Ni­el­sen (sång och slag­verk), samt Clas Gustavs­son (bas) och Pe­tri Tu­u­lik (gi­tarr) som är cir­kel­le­da­re för Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan se­dan 13 år till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.