Kon­tant­lö­sa to­an i Tum­ba väc­ker ils­ka

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 -

I mars hit­ta­des en 30-årig man mör­dad i ett trapp­hus på Lag­man Le­ka­res Väg. Nu har do­men mot en 38årig man, som själv kom an­mäl­de sig hos po­li­sen någ­ra da­gar ef­ter mor­det, kom­mit. Han döms till tolv års fäng­el­se.

En­ligt tings­rät­tens dom har 38-åring­en be­rö­vat off­ret li­vet ge­nom att ha skju­tit ho­nom i hu­vu­det med en pi­stol. Bak­grun­den till mor­det var ett bråk mel­lan de två män­nen, som kän­de varand­ra se­dan ti­di­ga­re.

38-åring­en ne­kar till mord och häv­dar att han sköt i nöd­värn.

MORDDOM. Tings­rät­ten an­såg man­nen skyl­dig till mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.