MP-kam­panj ska skyd­da sol­pa­ne­ler

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Ny­li­gen har Park­hems­sko­lan i Tul­linge fått sol­pa­ne­ler in­stal­le­ra­de som för­sör­jer sko­lan med el. Men i ju­ni har nå­gon klätt­rat upp på ta­ket och kros­sat två pa­ne­ler. Det har fått MP i Bot­kyr­ka att dra igång en in­for­ma­tions­kam­panj om kom­mu­nens sol­pa­ne­ler, och nu ska skyl­tar sät­tas upp vid Park­hems­sko­lan och kom­mu­nens övri­ga sol­pa­ne­ler, bland an­nat vid Al­by ängs äldre­bo­en­de.

– Vi mås­te in­vol­ve­ra Bot­kyr­ka­bor­na bätt­re i vad det är vi gör och vad vi vill gö­ra, sä­ger Fred­rik Olsson (MP), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.