Tum­ba­bo tog SM-guld i be­ach­vol­ley

De gick ra­ka vägen till fi­na­len, men guld­mat­chen var en lång­dra­gen ry­sa­re. Men nu är Tum­ba­bon Pe­ter Bar­myr och lag­kam­ra­ten An­ders Te­ge­rot svens­ka mäs­ta­re i be­ach­vol­ley­boll.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sport - TUM­BA/FALKENBERG An­na Sjögren an­[email protected]­si­dan.se

När årets SM i be­ach­vol­ley­boll gick av sta­peln i Falkenberg för­ra vec­kan gick gul­det i ve­te­ran­klas­sen för her­rar 50+ till Tum­ba­bon Pe­ter Bar­myr och lag­kam­ra­ten An­ders Te­ge­rot från Mal­mö.

– Det känns jät­te­bra! Jag och An­ders har spe­lat ihop för många år se­da och kom­mit på tred­je plats, det här är förs­ta vins­ten. Vi vann gul­det och äran, det är ju inga pris­peng­ar i det här, sä­ger Pe­ter Bar­myr.

Ef­ter att ha vun­nit samt­li­ga grupp­spels­mat­cher gick de di­rekt till se­mi­fi­na­len som de vann. Fi­nal­mat­chen blev en ry­sa­re in i det sista.

– Det var nog li­te ner­vöst för dem som tit­ta­de på. Mot­stån­dar­na fick 14 po­äng och match­boll, men vi lyc­ka­des få in 14 li­ka. (Ett set av­görs vid 15 po­äng men man mås­te vin­na med två po­äng, reds. anm). Då viss­te jag att vi skul­le ta hem det, sä­ger Pe­ter Bar­myr.

Se­gern hann han in­te fira nämn­värt.

– Vi ha­de cham­pagne med oss men jag skul­le kö­ra bil hem sam­ma dag, så jag kun­de in­te dric­ka. An­ders fick de­la den med en an­nan kil­le som vun­nit sin klass, sä­ger han.

Vad är gre­jen med be­ach­vol­ley­boll?

– Det är en­kelt. Du be­hö­ver en kom­pis, ett par bad­bral­lor och en strand. Och sand­un­der­la­get är skon­samt även när man bör­jar bli äld­re. Be­ach­vol­ley­boll är ro­li­ga­re än van­lig vol­ley­boll ef­tersom man ba­ra är två i la­get och in­blan­dad i var­je boll som spe­las.

Har du någ­ra bra tips på var man kan spe­la be­ach­vol­ley­boll på söd­ra si­dan?

– Jag lär­de mig spe­la på Flotts­bro, de var tidiga med fi­na ba­nor. Det finns ba­nor på Möl­le­ba­det och på Bro­sjö­ba­det. På vin­tern kan man åka till in­om­hus­pla­ner­na i Sö­der­täl­je. Det är skit­här­ligt – man kom­mer in, by­ter om till shorts och lin­ne och spe­lar på den fi­na, vi­ta san­den och det finns en tro­pisk bar man kan ta en öl på. Tum­ba­bon Pe­ter Bar­myr (till väns­ter) och lag­kam­ra­ten An­ders Te­ge­rot tog hem se­gern i Vol­ley­boll-SM i ve­te­ran­klas­sen i Falkenberg för­ra vec­kan.

VOLLEYVINNARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.