ALL TOMME G A FESTIVALHELGEN

Näs­ta helg är det fes­ti­va­ly­ra på söd­ra si­dan.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sidan 1 -

HIP-HOP MOT FÖR­DO­MAR

Hip-hop för att bry­ta för­do­mar och ste­re­o­ty­per kring mus­lims­ka kvin­nor.

Ko­re­o­gra­fen och dan­sa­ren Ami­rah Sac­kett från USA upp­trä­der med sin grupp We’re mus­lim don’t pa­nic på lör­dag. Hon hål­ler ock­så i en dansworks­hop. Tid: Se even­tet på Fa­ce­book. Plats: Alby torg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.