GRANNKONST

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Södrasidan- Bon -

Su­zan­ne Kal­li­omä­ki, Re­in­hard Kö­nig och Be­rit Al­mér ställ­de ut si­na verk för­ra året. Ut­trans konst­nä­rer öpp­nar upp si­na hem och träd­går­dar som de har för­vand­lat till gal­le­ri­er och kafé­er just den­na helg. I år fyl­ler kon­strun­dan tio år! Tid: 26-27 au­gusti 12-17 Plats: Uttran

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.