Hit­ta re­sor till otro­li­ga pri­ser

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Resekoll - NINA KINDBRO

Flyg till Lon­don för 80 kr el­ler njut av en 5-da­gars se­mes­ter i New York och bo på ett 4-stjär­nigt ho­tell vid Ti­mes Squa­re för 3 400 kr in­klu­si­ve flyg. En av Dan­marks störs­ta re­se­blog­gar, www.rej­se­spej­der.dk är spe­ci­a­lis­ter på att hit­ta ex­tremt bra er­bju­dan­den och pri­ser på flyg­bil­jet­ter, ho­tell och he­la pa­ket­re­sor. Nu tar de suc­cén vi­da­re till Sve­ri­ge och star­tar www.re­se­spe­ja­re.se.

”Vi ser vå­ra lä­sa­re som ett gäng kom­pi­sar och skri­ver där­för ba­ra om re­sor som vi själ­va skul­le åka på el­ler re­kom­men­de­ra till vän­ner och fa­milj”. sä­ger Am­rin Su­le­man­ji, Country ma­na­ger.

Tur och re­tur till Flo­ri­da för 2 589 kr, det kan lö­na sig att hål­la koll på re­se­pe­ja­re.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.