Nytt om skönhet

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

Nat­te­tid åter­häm­tar sig hu­den från da­gens på­frest­ning­ar och sam­lar ener­gi till näs­ta dag – där­för är det värt att sat­sa li­te ex­tra på natt­krä­men. Su­per­food night cream, 795 kr, från Ele­mis är en in­ten­sivt åter­fuk­tan­de natt­kräm med till­skott av su­per­foods som är spräng­ful­la av skyd­dan­de an­tiox­i­dan­ter, nyt­ti­ga fett­sy­ror, vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.