Fest­ligt i gla­set

Söndag (Aftonbladet) - - Innehåll -

Det som fest­ligt ska bli, ska bör­jas med stil. Jag kom­mer då in­te på nåt bätt­re än att bör­ja mid­som­ma­raf­ton med cham­pagne av det bätt­re snit­tet. Med hjälp av gyl­le­ne bubb­lor ka­libre­ras fest­sin­ne­na och rib­ban sätts där den ska va­ra. Re­jält högt.

Pi­er­re Pe­ters cu­vée de ré­ser­ve är en lyx­ig, smått för­fö­risk och pris­värd (jo, fak­tiskt) upp­le­vel­se. Här flö­dar det av det mesta och bäs­ta du kan hit­ta i en cham­pagne. Fris­ka äpp­len, ci­tron, kri­tig mi­ne­ra­li­tet och en ge­ne­rös brö­dig­het. När bubb­lor­na lug­nat ner sig li­te kom­mer en nö­tig­het, vit cho­klad, blom­mor och ett långt krä­migt och mi­ne­ralstint av­slut. Très bon, Pi­er­re!

Pi­er­re Pe­ters blir all­de­les ly­san­de till små ele­gan­ta snit­tar. Bör­ja med crè­me fraiche, ta den rom du tyc­ker bäst om, top­pa med li­te färsk dill, ny­ma­len svart­pep­par och av­slu­ta med någ­ra drop­par ci­tron. Mun­ma­gi ut­lo­vas. Bätt­re kan som sagt en mid­som­ma­raf­ton in­te bör­ja.

MUN­MA­GI UT­LO­VAS.

På­bör­ja mid­som­mar­fi­ran­det med stil. Låt Pi­er­re Pe­ters fan­tas­tis­ka bubb­lor få um­gås med ele­gan­ta snit­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.