3x Mid-som­mar­le­kar

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

1) Drag­kamp – tid­lös klas­si­ker. 2) Grodspot­ting – spot­ta grö­na ge­légro­dor så långt som möj­ligt. 3) Bal­long­le­ken – samt­li­ga del­ta­ga­re kny­ter en bal­long med snö­re runt vris­ten. För­sök se­dan tram­pa sön­der de and­ras bal­long­er – den som har kvar sin bal­long vin­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.