Tra­vel si­ze

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Ma­va­las mi­ni­lack byg­ger på en en­kel men ge­ni­al idé. Tack va­re det mind­re for­ma­tet hin­ner man an­vän­da na­gel­lac­ket när det är som all­ra bäst, vil­ket gör att även re­sul­ta­tet blir där­ef­ter. Det är dock in­te ba­ra det smar­ta for­ma­tet som gjort Ma­va­las mi­ni­lack så po­pu­lärt - den fan­tas­tis­ka kva­li­te­ten och det enormt sto­ra ut­bu­det fär­ger har pla­ce­rat Ma­va­las mi­ni­lack helt i en klass för sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.