Var­för är Chi­li Burn™ så bra?

Söndag (Aftonbladet) - - Skönhetnytt -

Chi­li Burn™ är ett kost­till­skott ba­se­rat på chi­li och grönt te till-sam­mans med vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler. Pro­duk­ten är ut­veck­lad i Sve­ri­ge och till­ver­kas i Skan­di­na­vi­en. Chi­li Burn™ lan­se­ra­des 2010 och säljs idag över he­la Eu­ro­pa, Nor­da­me­ri­ka och Asi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.