HUR MAN GÖR EN OM­START.

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Skönhet -

Om din kropp tyngs av över­be­last­ning, kan en re­nings­kur re­kom­men­de­ras. Ör­textrakt kan stöt­ta en nor­mal dag­lig ut rens­nings­funk­tion. Och ut­valt mi­ne­ral­kan stöd­ja äm­nes­om­sätt­ning­en av kol­hyd­ra­ter, fet­ter och pro­te­in. BioD­rain är en ori­gi­nal­pro­dukt för ört­ba­se­rad de­tox och Skan­di­na­vi­ens LE­DAN­DE TABLETT FÖR KROPPSRENING. Kro­närt­skoc­ka bi­drar till att stöd­ja krop­pens ut rens­nings­funk­tio­ner. Mag­ne­sium bi­drar till nor­mal ener­gi­om­sätt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.