Fak­ta

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Namn: Räv Skogs­berg. Ål­der: 41. Fa­milj: Hust­run Bir­ka, psy­ko­log. Bar­nen Ha­rald, 9 och Bir­ger, 6. Bor: I dals­länds­ka Feng­ers­fors. Gör: Räv ar­be­tar på Sys­tem­bo­la­get. Han är ock­så asa­präst, el­ler som det mer kor­rekt he­ter, go­de, i sam­fun­det Forn Sed.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.