ci­trus Sä­song för CI­TRON- OCH LI­MEKRÄM

Njut av syr­li­ga ci­tro­ner, saf­ti­ga apel­si­ner och fräsch li­me. Vi bju­der på ljuv­lig kräm, läs­kan­de saft och maf­fig mo­rotska­ka.

Söndag (Aftonbladet) - - In­ne­hall - Re­cept: Met­te An­kar­loo och Ire­ne Ing­el­mark Fo­to: Ralph Måns­son

Sä­song för ci­trus – re­cept med li­me,

En su­ve­rän smak­sät­ta­re i ka­kor och des­ser­ter! Obs! Tvät­ta ci­trus­fruk­ter­na väl in­nan du ri­ver ska­let.

● 3 ½ dl 1 dl pres­sad saft av ci­tron ½ dl pres­sad saft av li­me skalstrim­lor av 1 ci­tron skalstrim­lor av 1 li­me 2 ägg 2 dl soc­ker 75 g smör

Gör så här:

1. Värm upp den pres­sa­de saf­ten av ci­tron och li­me till­sam­mans med ska­let i en ka­strull. Låt sju­da i cir­ka 2 mi­nu­ter, si­la där­ef­ter bort ska­let. Häll till­ba­ka väts­kan i ka­strul­len. Låt sval­na nå­got.

2. Vis­pa ägg och soc­ker vitt och po­röst. Rör ner i den av­sval­na­de saf­ten.

3. Värm upp bland­ning­en un­der stän­dig om­rör­ning på me­del­vär­me tills sme­ten sju­der och tjock­nar, den får ab­so­lut in­te ko­ka! Ta ka­strul­len från vär­men och klic­ka ner mat­fet­tet li­te i ta­get. Rör krä­men slät mel­lan var­je till­sats.

4. Häll upp krä­men i en väl ren­gjord burk. För­slut väl och för­va­ra mörkt och kallt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.