Kryd­digt och mum­sigt från Mel­la­nöstern

ASH RESHTEH (PERSISK NUDELSOPPA)

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall -

Den här nu­del­sop­pan är full av nyt­tig­he­ter och smak, och är en av de mest po­pu­lä­ra rät­ter­na i det per­sis­ka kö­ket. Sop­pan in­ne­hål­ler många in­gre­di­en­ser, bland an­nat bö­nor, lin­ser, lök, vit­lök och en bland­ning av färs­ka ör­ter. Top­pa den med yog­hurt­så­sen kashk och ka­ra­mel­li­se­rad lök vid ser­ve­ring. Sma­kar ljuv­ligt gott!

6 por­tio­ner 400 g kon­ser­ve­ra­de kikär­tor 400 g kon­ser­ve­ra­de kid­ney­bö­nor 2 fin­hac­ka­de gu­la lö­kar 3–4 fin­hac­ka­de vit­löks­klyf­tor 1 dl grö­na lin­ser 2 tsk gurk­me­ja 1 strim­lad pur­jo­lök (en­dast det grö­na) 160 g hac­kad färsk per­sil­ja 160 g hac­kad färsk ko­ri­an­der 200 g färsk spe­nat salt el­ler 1 grön­saks­bul­jong­tär­ning 1½ li­ter hett vat­ten 100 g reshteh (per­sis­ka nud­lar) el­ler spa­get­ti svart­pep­par raps­ol­ja till stek­ning ev 1 msk po­ta­tis­mjöl el­ler majs­stär­kel­se

Gar­ne­ring:

2 gu­la lö­kar 2 msk tor­kad myn­ta kashk (persisk yog­hurt­sås), na­tu­rell yog­hurt el­ler grädd­fil

Gör så här:

1. Häll kikär­tor och bö­nor i en sil och skölj av dem un­der rin­nan­de kallt vat­ten. Låt rin­na av. 2. Het­ta upp ol­ja i en rym­lig gry­ta. Stek lö­ken tills den har mjuk­nat och fått li­te färg. Till­sätt vit­lök och stek li­te till un­der om­rör­ning. Rör ner kikär­tor, kid­ney­bö­nor och grö­na lin­ser. Kryd­da med gurk­me­ja och stek bland­ning­en i någ­ra se­kun­der. 3. Blan­da ner pur­jo­lök, per­sil­ja, ko­ri­an­der och spe­nat. Fräs i yt­ter­li­ga­re 1 mi­nut. Kryd­da med salt och pep­par och till­sätt vatt­net. Ko­ka upp, sänk vär­men och låt se­dan små­putt­ra un­der lock i cir­ka 30 mi­nu­ter. Rör om med jäm­na mel­lan­rum. När lin­ser­na är mju­ka kan du läg­ga i resh­tehn. Rör om, och låt sju­da i yt­ter­li­ga­re 8–15 mi­nu­ter.

4. För­be­red gar­ne­ring­en un­der ti­den. Strim­la lö­ken. Het­ta upp ol­ja i en stek­pan­na och stek lö­ken un­der om­rör­ning tills den får färg. Till­sätt myn­ta och stek i yt­ter­li­ga­re någ­ra se­kun­der un­der om­rör­ning.

5. Om sop­pan känns tunn och vatt­nig kan du re­da den med 1 mat­sked po­ta­tis­mjöl el­ler majs­stär­kel­se blan­dat med 1 de­ci­li­ter vat­ten. Häll ner bland­ning­en i sop­pan un­der om­rör­ning. Om sop­pan tvärtom känns för stab­big kan du till­sät­ta mer vat­ten och lå­ta den putt­ra li­te till.

6. Häll upp sop­pan i tall­ri­kar, top­pa med kashk och lök. Ser­ve­ra di­rekt!

En ljuv­ligt mus­tig persisk sop­pa, nöt­fyll­da pa­les­tins­ka pann­ka­kor el­ler en smakspäc­kad kur­disk ugns­gry­ta. Sma­ker­na från Mel­la­nöstern är många – ge­men­samt är den kryd­di­ga här­lig­he­ten!

Mat­blog­ga­ren Ze­i­na ”Ze­i­nas kit­chen” Mour­ta­da bju­der på si­na fa­vo­ri­ter. Re­cept: Ze­i­na Mour­ta­da Fo­to: Ul­ri­ka Ek­blom

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.