La­ga mat som ett ge­ni!

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall - (MI) MI) I)

Viss­te du att El­la Fitz­ge­rald var en pas­sio­ne­rad kock och äls­ka­de chic­ken ma­ren­go, en fransk kyck­ling­gry­ta? El­ler att Fri­edrich Nietz­sche upp­skat­ta­de sin far­mors ho­bel­spä­ne, en ka­ka på ägg, flor­soc­ker, ve­te­mjöl och ci­tron­skal?

Fö­re­ta­get An­kars­rum har gett ut en ro­lig re­cept­sam­ling på nä­tet med kän­da konst­nä­rers och ge­ni­ers fa­vo­ri­tre­cept. Sön­dag vill ome­del­bart la­ga Sel­ma ma La­ger­löfs vin­bärs­göm­mor och Sø­ren Ki­er­ke­gaards kyck­lingsop­pa med nud­lar. He­la sam­ling­en finns på www. w. ge­ni­usre­ci­pes.an­karssrum.com/sv.

Sel­mas fa­vo­rit vin­bärs­göm­mor.

Sel­ma La­ger­löf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.