Kaf­fe för al­la!

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall -

En ma­skin för es­pres­so, en för mor­gonkaf­fet och så yt­ter­li­ga­re en till sam­bon, som fö­re­drar press­kaf­fe. Känns det aning­en trångt på köks­bän­ken? Det vill fö­re­ta­get Nes­pres­so rå­da bot på med sin ny­het Ver­tuo. Den har ta­git tio år att ut­veck­la och lan­se­ras nu på den svens­ka mark­na­den. Den bryg­ger allt från en en­kel es­pres­so till en bal­ja kaf­fe på näs­tan en halv li­ter. To­talt finns fem oli­ka kopp­stor­le­kar att väl­ja på och 25 sma­kva­ri­an­ter. (MI)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.