Mis­sa in­te!

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehall -

… ko­me­di­se­ri­en And­ra åket som re­gis­se­rats av Fe­lix Hern­gren. Se­ri­en kret­sar kring Mad­de ( San­na Sun­dqvist) som är upp­vux­en i den lil­la skidor­ten Björk­fjäl­let där hen­nes mam­ma ( Le­na T Hans­son) dri­ver ett ho­tell. När mam­man går i pen­sion tar Mad­de, hen­nes man och de­ras mot­vil­li­ga ton­års­dot­ter, chan­sen att star­ta ett nytt liv och själ­va dri­va ho­tel­let. Pre­miär 11 no­vem­ber, 20.00 på SVT1.

(HH)

Fo­to: JANNE DA­NI­ELS­SON/SVT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.