AN­NI­KA ESTASSY

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Namn: An­ni­ka Estassy. Ål­der: 56. Bor: Cer­be­re, Frank­ri­ke. Fa­milj: En tål­mo­dig ma­ke, två ut­flug­na barn. Gör: För­fat­ta­re. Ak­tu­ell: Grö­na fing­rar sö­kes (Norsted­ts), i poc­ket vå­ren 2019. Skri­ver på sin fem­te ro­man, som kom­mer ut hös­ten 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.