Fak­ta

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

Namn: Emil Jensen. Ål­der: 43. Fa­milj: Sam­bo. Bor: I Stock­holm. Gör: Ar­tist. Ak­tu­ell med: Al­bu­met En ge­men­sam gal­ning och tur­né med fö­re­ställ­ning­en som har sam­ma namn. Bo­ken Vad var det jag sa?, med sam­la­de ra­di­o­tex­ter – som­marprat, vin­terprat och Tan­kar för da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.