TAPSI (KUR­DISK GRY­TA)

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

En kur­disk gry­ta som tilla­gas i ug­nen och har un­der­bart läck­ra sma­ker. Den la­gas of­tast med kött, till ex­em­pel med kyck­ling, som i det­ta re­cept. Men det går ock­så bra att ute­slu­ta kött och gö­ra en ve­ge­ta­risk va­ri­ant.

6 por­tio­ner 1½ kg kyck­ling­klub­bor 2 au­ber­gi­ner 3 po­ta­ti­sar 2 pap­ri­kor (1 grön och 1 röd) 1 to­mat raps­ol­ja till stek­ning 1 hac­kad gul lök

Ma­ri­nad:

½ dl ketchup 2 pres­sa­de vit­löks­klyf­tor 1 msk oliv­ol­ja 1 tsk pap­rika­pul­ver ½ tsk sju kryddor (se re­cept si­dan 69) ½ tsk cur­ry ½ tsk gurk­me­ja salt och svart­pep­par

To­mat­sås:

5–6 msk to­mat­puré 6 dl kok­hett vat­ten ½ tsk sju kryddor 1 kyck­ling­bul­jong­tär­ning salt och svart­pep­par

Till ser­ve­ring:

kokt ris el­ler bul­gur al­ter­na­tivt bröd

Gör så här:

1. Blan­da al­la in­gre­di­ern­ser­na till ma­ri­na­den i en skål. Pens­la ma­ri­na­den på kyck­ling­en och låt stå me­dan du för­be­re­der grön­sa­ker­na. 2. Ska­la au­ber­gi­ner­na, men läm­na un­ge­fär hälf­ten av ska­let kvar så att de blir ran­di­ga. Ska­la po­ta­ti­sen, de­la och kär­na ur pap­ri­kor­na. Skär allt­sam­mans i ski­vor. Skär även to­ma­ten i ski­vor. 3. Het­ta upp ol­ja i en stek­pan­na och stek po­ta­ti­sen tills den har fått fin färg. Låt rin­na av på hus­hålls­pap­per. Stek au­ber­gi­ne­ski­vor­na i 1–2 mi­nu­ter på var­je si­da och låt även de rin­na av på hus­hålls­pap­per. 4. Sätt ug­nen på 200 gra­der. 5. Blan­da al­la in­gre­di­en­ser till to­mat­så­sen. 6. Var­va kyck­ling, po­ta­tis, lök och grön­sa­ker i en ugns­form el­ler lång­pan­na. Häll över to­mat­så­sen och tilla­ga se­dan gry­tan mitt i ug­nen i 20 mi­nu­ter. Ta ut for­men, täck den med alu­mi­ni­um­fo­lie och låt den stå i yt­ter­li­ga­re 1 tim­me i ug­nen. 7. Ser­ve­ra tapsin med ris, bul­gur el­ler bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.