Vi un­nar oss god mat på ut­lands­re­san

Söndag (Aftonbladet) - - Resenytkto & Utvlallt -

Vad läg­ger svens­kar­na helst peng­ar på när de re­ser? En­ligt en Si­fo-un­der­sök­ning som gjorts på upp­drag av Re­sia sva­rar he­la 70 pro­cent av svens­kar­na att mat och dryck är det de läg­ger störst del av res­kas­san på. I un­der­sök­ning­en fram­kom det att kvin­nor­na pri­o­ri­te­rar god mat och dryck på re­san. Män­nen sva­ra­de att de hell­re läg­ger si­na peng­ar på ett bra bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.