Per­fekt match

Söndag (Aftonbladet) - - Astro -

En an­nan Skytt är egent­li­gen den en­de som kan mat­cha din ener­gi­ni­vå och in­ten­si­tet. Det blir kanske in­te pas­sio­ne­rat men det be­ror i så fall på att ni an­vän­der er ge­men­sam­ma ener­gi till and­ra sa­ker, som även­tyr el­ler nö­jen. Vill du ha mer lugn och mys så fun­ge­rar en Jung­fru rik­tigt bra just nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.