Vac­ker bå­de på in­si­dan och ut­si­dan

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Vin -

”Se upp för vi­ner med sko- oji­ga eti­ket­ter”, är en re­gel gel jag bå­de vur­mar för och h upp­ly­ser and­ra om. Of­ta känns det som om kru­tet lagts på den lus­ti­ga eti­ket­ten, och in­te på vi­net … Men en vack­ra eti­ket­ter då, hur är det med dem? Köp, ba­ra köp, sä­ger jag. Tit­ta ba­ra på den en här vec­kans vi­ne­ti­kett – som en tav­la jag g gär­na hängt hem­ma hos mig. Dess­utom m är in­ne­hål­let minst li­ka vac­kert.

Ja­de bju­der på en här­ligt bru­san­de bä­rig­het be­stå­en­de av körs­bär, ling­on och h blå­bär. Här finns ock­så en sval frä­schör med bra längd och to­ner av mi­ne­ral, pep­par och ör­ter. Ef­tersma­ken är myc­ket frisk och ren med en li­ten blom­mig­het och lätt el­dig­het från al­ko­ho­len – ap­tit­fram­kal­lan­de verk­li­gen.

Här känns lammkot­let­ter till­sam­mans med lätt röd­vins­sky, ros­ta­de rot­fruk­ter och en kräm på rostad vit­lök helt rätt.

Li­ten brask­lapp ba­ra: vi­net finns ba­ra i 40 bu­ti­ker, men det går ju att be­stäl­la. Pra­ta med per­so­na­len i din bu­tik så kan de hjäl­pa till.

Till det ap­tit­fram­kal­la­de vi­net pas­sar lammkot­let­ter med röd­vins­sky och ros­ta­de rot­fruk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.