SITTANDE FJÄRIL

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Gör så här: Den här öving­en kan du gö­ra bå­de lig­gan­de och sittande.Sitt upp el­ler ligg ner och fäll ut knä­na åt si­dan och för fotsu­lor­na mot varand­ra med föt­ter­na vi­lan­des på gol­vet. Vid sittande, tag tag i föt­ter­na och med de­ras hjälp rä­ta li­te ex­tra på ryg­gen för att se­dan lu­ta dig var­samt fram­åt. Sätt hän­der­na i gol­vet och an­das fem till tio an­de­tag. Vid lig­gan­des låt hän­der­na vi­la vid si­dan om dig och an­das fem till tio an­de­tag. Bra för: Den här öv­ning­en är bra för lymf­kört­lar­na i ljums­kar­na och för höft­bö­ja­ren. Ba­lan­se­rar hor­mo­ner­na och sträc­ker ut i ryg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.