STÅ­EN­DE RYGGRADSVRIDNING

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Gör så här: Bör­ja med föt­ter­na pa­ral­lel­la och böj be­nen nå­got. Vrid över­krop­pen till hö­ger och lägg väns­ter arm­bå­ge på ut­si­dan av hö­ger knä sam­ti­digt som du sät­ter hand­fla­tor­na i vad vi kal­lar Na­mas­te. Pres­sa den hög­ra han­den mot den vänst­ra så att över­krop­pen lyfts upp en aning och in­te häng­er ner mot be­nen. An­das fem till tio an­de­tag. Kom till­ba­ka upp och gör li­ka­dant på väns­ter si­da.

Bra för: Mas­se­rar or­ga­nen och nerv­ba­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.