TRÄDET

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Gör så här: Sätt blic­ken på en punkt i gol­vet el­ler fram­för dig. Lyft upp fo­ten och sätt den på det stå­en­de be­net. Lyft ar­mar­na ovan­för hu­vu­det. An­das fem till tio an­de­tag. Byt se­dan ben.

Bra för: Stär­kan­de för be­nen, det är ock­så en jät­te­bra ba­lan­söv­ning. Det är en bra me­di­ta­tiv öv­ning ef­tersom du be­hö­ver job­ba med bå­de and­ning­en och fo­ku­se­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.