Står upp för makt­lö­sa

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

”Ej för de star­ka i värl­den, men för de sva­ga.” Det är in­te kons­tigt att Lars-Er­ik Lars­sons ly­ris­ka svit För­klädd gud från 1940, med text av Hjal­mar Gull­berg, är ett av de mest äls­ka­de svens­ka ver­ken. Från den sug­ges­ti­va in­led­ning­en till av­slut­ning­ens in­ner­li­ga kör­fi­nal ge­nom­sy­ras det av mot­stånd mot av­hu­ma­ni­se­ring som känns djupt mänsk­lig och hopp­full. Fol­ko­pe­rans hyl­la­de upp­sätt­ning, med lo­ka­la kö­rer och roms­ka EU-med­bor­ga­re på sce­nen, är just nu på tur­né och be­sö­ker Va­ra kon­sert­hus (14 no­vem­ber), He­be­te­a­tern i Troll­hät­tan (17 no­vem­ber) och Norr­landso­pe­ran i Umeå (23 no­vem­ber).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.