Less is not mo­re!

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

Glitt­ran­de tin­nar och torn, ku­po­ler, trap­por och färgspra­kan­de föns­ter. Julkrub­bor­na från Kra­kow är en polsk hant­verk­stra­di­tion som stam­mar från me­del­ti­den. Var­je år hålls en täv­ling om att gö­ra den vack­ras­te krub­ban, vil­ket gör att de he­la ti­den ut­veck­las. Var­je krub­ba in­ne­hål­ler en re­li­giös och en pro­fan scen, of­ta med ka­rak­tä­rer från Kra­kows säg­ner. Till och med slu­tet av ja­nu­a­ri ställs ett tret­ti­o­tal krub­bor ut på Hallwyls­ka mu­se­et i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.