SJU GO­DA RÅD FRÅN COACHEN

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

1. Bo­ka re­gel­bun­den skriv­tid. 2. Ta ut sväng­ar­na, vå­ga för­lo­ra fot­fäs­tet en stund.

3. Skilj på ja­get i tex­ten och ja­get som skri­ver.

4. Fik­tio­nen sö­ker san­ning­en till skill­nad från lögn­en.

5. Al­la de­lar i en fik­tiv be­rät­tel­se be­hö­ver ha en be­ty­del­se. 6. Un­derskat­ta in­te din lä­sa­re. 7. Prö­va dig fram, du kan all­tid änd­ra dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.