Fest­fix att öva in

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Skönhet -

LÖSÖGONFRANSAR. Lägg ögon­frans­lim på handryg­gen, dra frans­ra­den ge­nom lim­met och ch vän­ta 15 se­kun­der tills det bli­vit klib­bigt. bbigt Fäst in­till frans­kan­ten med hjälp av en pin­cett.

Eye las­hes i Mol­ly, 69 kr, De­pend.

EYELINER. Välj fast, kräm el­ler gel. Må­la med pen­sel nä­ra frans­kan­ten och mar­ke­ra med pric­kar var ving­en ska slu­ta för ett sym­met­riskt re­sul­tat. Stä­da upp ska­ki­ga lin­jer med con­ce­a­ler.

eyeliner i Black, 185 kr, Ma­ke up sto­re.

RÖ­DA LÄPPAR. Bör­ja med att tt väl­ja ut en ny­ans och in­ten­si­tet som pas­sar. Mar­ke­ra kon­tu­ren med pen­na nna och fyll i he­la läp­pen. Ap­pli­ce­ra läpp­stif­tet och bit av över­skot­tet på pap­per. Retro matt lip­stick i Ru­by

woo, 195 kr, Mac cos­me­tics.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.