Fak­ta

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Namn: Ma­lin Berg­ha­gen. Ål­der: 52. Fa­milj: Pojk­vän­nen Mar­tin, 47, bar­nen Christop­her, 31, Lo­ve, 28, Linn, 23, och Isak, 16. Hun­den Bod­hi, 10, en rho­desi­an ridge­back. Bor: Stock­holm. Gör: Yo­ga­lä­ra­re, fö­re­lä­sa­re, för­fat­ta­re. Ak­tu­ell: Med nya bo­ken Livs­lust och häl­sa en­ligt Ma­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.