… TILL DET HÄR

Söndag (Aftonbladet) - - Valkommen -

Det var ut­sök­ta kål­dol­mar och in­ne­hål­let sma­ka­de som fläsk­färs. Men helt lyc­ka­des jag in­te bli av med äc­kel­käns­lan. Då var det be­tyd­ligt lät­ta­re att ac­cep­te­ra knäc­ke­brö­det, gjort på syr­spul­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.