Grö­na fingrar­g­rar

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Skönhet -

Årets jul­kol­lek­tion från n na­gel­lacks­fö­re­ta­get OPI är ett sam­ar­be­te am­ar­be­te med Dis­ney och fil­men en The nutcrac­ker and the four r re­alms. Vårt fa­vo­rit­lack ck är lätt­må­la­de, håll­ba­ra a och vi­nyl­blan­ka In­fi­ni­te shi­ne i ny­an­sen n En­vy the ad­ven­tu­re, 222 kr. Fär­gen är klas­siskt jul­grön – snygg som den är el­ler top­pad med guld­g­litt­rigt t över­lack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.