Per­fekt match

Söndag (Aftonbladet) - - 2– 8 December Astro -

Max­i­mal pas­sion kan du upp­nå med en Oxe men det blir kne­pi­ga­re att få var­da­gen att fun­ge­ra. Nå­got mind­re hett men ock­så mind­re kom­pli­ce­rat blir det med en Fisk. I öv­rigt är det­ta en så­dan vec­ka då du at­tra­he­rar och har­mo­ni­se­rar med prak­tiskt ta­get al­la, det finns in­te en en­da rik­tigt usel match­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.