Kär­lek & sex

Söndag (Aftonbladet) - - 2– 8 December Astro -

Ditt kär­leksliv är in­ten­sivt och det är r du som väl­jer vil­ka aspek­ter som ska få mest ut­rym­me, om vec­kan hand­lar r om sex, ro­man­tik el­ler ge­men­sam­ma a pro­jekt.

In­ten­siv vec­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.