Alex & Aman­da Schul­man:

Söndag (Aftonbladet) - - Kändisliv -

Ett äktenskapsförord från 2017 slår fast att Aman­da Schul­mans ak­ti­e­in­ne­hav i fö­re­ta­get Han­na & Aman­da hol­ding AB ska ut­gö­ra hen­nes en­skil­da egen­dom. Det­sam­ma gäl­ler av­kast­ning­en och ak­ti­eut­del­ning­en från bo­la­get. Alex och Aman­da gif­te sig i Fle­ringe kyr­ka på Got­land 2010.

”Bo­la­gets peng­ar är mi­na”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.